Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kendi Sonuçlarınıza Ulaşmak İçin Başkaları Üzerinden Yola Çıkın
#1
Faydalı parmağınızı göstermeyin, yoksa herkes ona saldırır. Bu konuda şikâyet de etmeyin; kötülük her vakit zayıfların en duygulu yanlarını hedefler. Can sıkmaya lazım yok. Sohbetin maskarası olmak yalnızca canınızın henüz da sıkılmasına yol açar. fena niyet kanatacak yaralar arar, insanın sabrını tecrübe etmek için oklar savurur, bilgelerin canını sıkmak için bin türlü yol dener. Akıllı insan vuruşlara aleni olmaz. İster şahsi, ister geçmişten kalma olsun, hiçbir sırrı ifşa etmez. Çünkü bazen alınyazısı dahi bizi en duygulu yerimizden yaralamayı sever. alınyazısı faydalı uzvu kangren etmeyi sever. O yüzden, şayet acılarınızın bitmesini ve zevklerinizin sürmesini istiyorsanız katiyen onların kaynağını ifşa etmeyin.

Nesneler ve olaylar çoğunlukla göründüklerinden farklıdır. bilgisizlik katiyen bir şeyin kabuğunun altına bakmaz, derinlerine inmez; ancak siz ona bu kabuğun içini gösterdiğiniz vakit gözünü açabilir. Yalan her vakit önceden ortaya çıkıp, ahmakları da beraberinde onarılamaz hatalara sürükler. Doğruluk ise her vakit sona kalıp, vaktin kollarında aksayarak ilerler. çünkü akıllı insanlar tabiat ananın onlara iki adet bahşettiği kulaklardan birini “hakikat”i dinlemeye ayırırlar. Hilekârlık yüzeysel olduğu için, yüzeysel insanlar ona kolaylıkla kapılırlar. Sağduyu ise onun ulaşamayacağı yerlerde gizlenir ve yalnızca bilgelerle akıllılar ondan faydalanabilirler.

Hiç kimse fasıla dizi başkalarının öğütlerine gereksinim duymayacak kadar kusursuz değildir. Hiç kimseyi dinlemeyenler ancak iflah olmaz ahmaklardır. Oysaki en eşsiz âlim dahi danışacak bir dosta gereksinim duyar. Büyüklük birilerine bel bağlamayı öğrenmelidir. yalnızca ulaşılmaz oldukları için yollarını bulamayan insanlar vardır. nihayetinde mahvolurlar, bu yüzden kimse onları kurtarmaya cesaret edememiştir. En yüksek mevkilerdeki insanlar dahi kapılarını arkadaşlığa aleni tutmalıdır; bu yüzden belki de biri bu kapıdan girip yardımlarına koşacaktır. Bir dost, ihtiyaç halinde nasihat vermek ve azarlamak ile alakadar serbest olmalı, bunları utanmadan yapabilmelidir. Ondan memnuniyetimiz ve onun sadakatine beslediğimiz itimat, ona bu gücü vermelidir. Bir insan herkese hürmet işaret etmek veyahut güvenmek zorunda değildir. fakat herkesin hatalarını düzeltmek ile alakadar güvendiği sadık bir arkadaşı olmalı ve bunun için şükran duymalıdır.

Sohbet insanın harbi kişiliğini yansıtır. Hayatta en fazla yapılan şey bile olsa, hiçbir amel bundan henüz fazla dikkat gerektirmez. Sohbet ederek bile, bir şeyler kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Konuşmanın yazılı hali olan mektubu kaleme almak için bile itina işaret etmek gerekiyorsa, insanın zekasını en kesin biçimde ortaya koyabileceği fiil olan konferans için sebep henüz da büyük bir itina işaret etmek gerekmesin? Uzmanlar, ruhun nabzının dilde attığını hisseder. Bir bilge şu sözleri söylemiştir: “Konuş, konuş ki seni tanıyabileyim.” Bazıları hoşsohbet olmanın beceri gerektirmediğini, konuşurken kolay bir üslup benimsenmesi ve fazla süsleme yapılmaması gerektiğini korunur. Bu, arkadaşlar arasındaki iletişim için yaralı bir öneridir. fakat karşımızda yüksek mevkiden bir insan varsa, kendisiyle itibarını zedelemeyecek bir şekilde sohbet etmemiz gerekir. Bunun için de müsait bir sohbet konusu seçilmeli, mantığa ters düşülmemelidir. Söylenenleri eleştirmeyin, ters takdirde bilgiçlik tasladığınız düşünülür. katiyen insanların düşüncelerini bir tahsildar gibi tartmayın, yoksa sizden kaçmalarına veyahut en azından, düşüncelerini sevimli göstermeye çalışmalarına yol açarsınız. Sohbet ortamında ketumluk, hoş konuşmaktan henüz ehemmiyetlidir.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)