Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Savaş sonrası toplumlarının tekrar yapılanması
#1
Yaşamınızı talihin yapacağı gibi değil, sağduyu ve öngörünün yapacağı gibi planlayın. Yaşam eğlenceli süreçler olmadan, tıpkı üzerinde hiçbir han olmayan uzun bir yol gibi yorucudur. Artan bilgi mutluluğu da arttırır. Soylu bir hayatın ilk günü ölülerle sohbet ederek geçirilmelidir. Bilmek ve kendimizi tanımak için yaşarız. Başka bir deyişle harbi kitaplar bizi harbi insanlar yapar. İkinci gün ise, yaşayanlarla beraber dünyadaki tüm iyiliği görerek ve ayrım ederek geçirilmelidir. Her şey biricik bir ülkede yer almak zorunda değildir. Evrensel babamız hediyelerini paylaştırmış, bazen de en büyük yeteneği en çirkin olana vermiştir. Üçüncü gün ise tamamiyle kendimize ayrılmalıdır. En büyük bahtiyar filozof olmaktır.

Ne görenlerin hepsinin gözleri açıktır, ne de bakan herkes görebilir. Bir şeyleri fazla geç ayrım etmek bize yardım edeceği yerde endişelenmemize yol açar. Bazıları artık görülecek hiçbir şey kalmadığında görmeye başlar. Onlar kendilerine gelene dek, evleri çoktan yerle bir olur. Hiçbir isteme gücü olmayan kimseye his aşılamak zordur. Bununla beraber hiçbir duygusu olmayan insanlara erk vermek henüz da zordur. Etraflarını çevreleyenler, onlarla körebe oyunu oynamaktadır. Onları el alemin kortej konusu yapmaktadır. Duymakta zorluk çektikleri gibi, görmek için gözlerini de açmazlar. Varlıklarının biricik dayanağı olan böylesine bir duygusuzluğu teşvik edenler hep olmaktadır. Koşucusu kör olan bir küheylan mutsuzdur; o katiyen gürbüz olamaz.

İşler yalnızca tamamlandıklarında tatlarına varılabilir. Tüm başlangıçlar biçimsizdir. Ve bu biçimsizlik düş, imaj gücünü rahatsız etmektedir. Tamamlandığı vakit, kusursuz olmayan bir şey görmek ondan aldığımız tadı bozmaktadır. Büyük bir şeyi bir lokmada yutmak, ayrı ayrı parçaları yutmakla alakadar değerlendirmelerimizi bozabilir. Ama tat alma duyumuzu da tatmin etmektedir. Bir şey tamamlanıncaya kadar hiçbir şeydir ve yaratım süreci sona ermediği sürece hiçbir şey olarak kalır. En lezzetli yemekleri hazırlık mertebesinde görmek iştahtan ziyade tiksinti uyandırmaktadır. Büyük ustanın şaheserlerini ilk evresindeyken göstermemelerine hürmet duyalım. Onlar bu dersi, çocuğu görülebilecek kadar sıhhatli oluncaya kadar ışığa çıkarmayan tabiat Ana’dan almaktadırlar.

Hayat yalnızca düşünceden ibaret olmamalıdır. Özdeş vakitte devinim de olmalıdır. Çok akıllı toplumlar çoğunlukla basitçe kandırılabilmektedir. Çünkü onlar olağan dışı şeyleri bilirler fakat henüz lüzumlu olan hayatın alelade kaidelerinden habersizdirler. Henüz yüksek şeyleri gözlüyor olmaları, zati hazırda olan şeyler için onlara vakit bırakmaz. Onlar harbiden bilmeleri şart olan ilk şeyi ve herkesin en iyi bildiği şeyi bilmedikleri için, sığ ekseriyet tarafından cahil oldukları düşünülür veyahut öyle kabul edilirler. Bu nedenle tüccardan bir şeyler edinmek ile alakadar sağduyulu kişinin sorumluluğu almasına destur verin. Bu onun kandırılmasını ve kortej konusu olmasını engellemeye kafi. Günlük rutine adapte olun. Bu hayattaki en ulu kıymet olmasa da, en lüzumlu şeydir. Şayet uygulanması olası değilse, bilginin ne faydası vardır? Bu günlerde nasıl yaşanacağını bilmek, harbi bilginin ta kendisidir.

Şayet sunulan lokma tatsız olursa bu zevkten fazla huzursuzluk yaratır. Bazıları iyilik yapmaya çalışırken can sıkarlar. Çünkü onlar zevkin çeşitliliğini hesaba katmazlar. Rastgele biri için pohpohlama olan şey, bir öteki için hakaret manası taşır. İnsan yaralı olmaya çalışırken aşağılayıcı da olabilir. Bu, insanlarda memnuniyetten ziyade hoşnutsuzluk yaratır. Bu şekilde hem hediyeleri hatta teşekkürleri kaybedersiniz. Çünkü sizi mutluluğa doğru yönlendiren pusulayı kaybetmiş olursunuz. Diğerinin zevkini bilmeyen şahıs onu nasıl hoşnut edeceğini de bilmez. Çünkü, gelişigüzel bir şekilde övgüde bulunmaya çalışırken gerçekte hakaret edilebilir. Çünkü insanlar haklı olarak, ağırbaşlı bir şekilde cezalandırılırlar. Bazıları da konuşmalarıyla dikkat çekmek isterlerken, boşboğazlıklarıyla yalnızca etrafındakileri sıkmakta başarılı olurlar.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)