Elektrik fiyatları ve projeksiyonlar.

Lisanslı elektrik projelerinde lisans süresi 49 yıl olup, üretilen enerjinin piyasa koşullarında satılması da mümkündür. Lisanslı elektrik proje dosyasının başvuru süreci öncesi en az 6 aylık güneş istatistiği ve reel meteorolojik güneş ölçümü istenmektedir.

Enerjinin tüm formları her gün kullandığımız enerji kaynaklarında farklı bir şekilde depo edilir. Bu kaynaklar yukarda söylediğimiz yenilenebilen ve yenilenmeyen kaynaklardır. Yenilenebilir enerjileri sürekli kullanabiliriz. Yenilenemeyenler tükenince çok kısa zamanda yeniden üretilmesi mümkün değildir. Solar enerji güneşten, rüzgar ve jeotermal enerjisi yerkürenin kendisinden, biyomas enerjisi bitkilerden ve hidrogücü, sudan elde edilen yenilenebilir birer kaynaktır ve bu enerjiler ısı ve elektrik enerjisine çevrilebilirler.

Elektrik üretimi ve tüketimi.

Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyeti 2020, çeşitli ülkelerde geniş bir teknoloji kümesinden elektrik üretim maliyetine odaklanmaktadır. Maliyetlerde, kaçınılmaz olarak bölgesel, ulusal ve yerel koşulların önemi vardır. Bununla birlikte, elektrik üretiminde düşük karbonlu teknolojilerin, fosil yakıtlı teknolojilere göre artan rekabet gücü, bu çalışmada açık olarak görülmektedir.

Solar güç, güneş enerjisinden türetilir. Ancak, güneş enerjisi tüm gün boyunca yoktur ve oldukça dağınık durumdadır. Bu sebeple elektrik üretiminde kullanılması tarihsel olarak fosil yakıtlardan pahalıdır. Fotovoltaik çevrim, bir fotovoltaik güneş pilinde güneş ışığından direkt olarak elektrik üretir. Solar-termal elektrik jeneratörleri, türbünleri çalıştıracak buhar üretiminde direk güneş radyasyonunu kullanır. Solar bazda elektrik üretimi son yıllarda fotovoltaiklerin kullanılmasıyla artmaya devam etmektedir.

Elektrik iletimi ve dağıtımı.

Bir elektrik jeneratörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır. Buradaki işlem elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiye dayanır. Bir manyetik alan içinde bir tel yada elektrik ileten herhangi bir iletken hareket ettiği zaman telde elektrik akımı oluşur. Elektrik kullanım endüstrisinde kullanılan büyük jeneratörler, durgun bir iletkene sahiptir. Dönen bir şaftın ucuna eklenmiş olan bir mıknatıs, durgun bir iletken halka içine yerleştirilir. Halka uzun bir tel ile sarılmıştır. Mıknatıs döndüğü zaman, telin her bir kesiminde küçük bir elektik akımı üretilir. Telin her kesimi küçük ayrı bir iletkenden oluşur. Her bir bölümdeki küçük akımların toplamı önemli derecede büyük bir akım oluşturur. Elektrik gücü için kullanılan akım işte bu akımdır.

Enerji kaynaklarından, özellikle yenilenebilir olanlardan elektrik üretimi için elverişli alanlar, teknoloji olgunluğu nedeniyle, ülkeye ve bölgeye göre önemli ölçüde değişebilir. Bazı ülkelere ait çeşitli enerji kaynaklarından üretilen elektriğin seviyelendirmiş maliyet değerleri Şekil 2’den izlenebilir. Buradan görüleceği üzere, Avrupa’da karada kurulu rüzgâr ve büyük ölçekli fotovoltaik tesisleri, doğal gaz ve nükleer enerji ile rekabet edebilir durumdadır.

Elektrik üretmek, dağıtmak ve kullanmak modern yaşam için esastır. Ancak bu gücü üretmenin zorlukları var. Elektrik şirketleri, güç üretmek için çok fazla enerji ve malzeme kullanır ve insanların ihtiyaç duyduğu her zaman mevcut değildir. Bunun nedeni, elektrik üretmenin zaman ve malzeme gerektirmesidir, bu nedenle bazı projelerin tamamlanması uzun zaman alır. Ayrıca, elektrik üretmek, kullanıcılara sunmaktan daha fazla yakıt tüketir. Bu nedenle, elektriğin nasıl üretildiğini ve dağıtıldığını anlamak önemlidir.

Elektrik üretimi, evler ve işletmeler için ihtiyaç duyulan elektrik arzını üretir. Ayrıca iletişim sistemlerine, soğutma ünitelerine, ısıtma ünitelerine ve günlük hayatta kullanılan diğer cihazlara da güç sağlar. Genelde insanlar güvenilir ve temiz elektrik gücü isterler. Bunu yapmak için şirketlerin artan elektrik talebine ayak uydurması gerekiyor. Ayrıca elektriği verimli bir şekilde üretmenin yeni yollarını da araştırmalılar. Aynı zamanda, ülkelerin tüketimi azaltmak için enerji tasarrufunu teşvik etmesi gerekiyor. Tüm bu faktörler, istikrarlı bir elektrik arzına katkıda bulunur.

Şirketler, talep olmadığında bile güç üretmeye devam etmek zorundadır. Bu maliyetlidir ancak gereklidir: Üretim tesisleri çalışmayı durdurursa, insanların yine de bir elektrik kaynağına sahip olması gerekir. Şirketler, jeneratörlerini her zaman çalıştırmak için yeterli yakıta sahip olduklarından emin olmak zorundadır. Ayrıca, ihtiyaç duydukları tüm parçaların mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olmaları gerekir. Ayrıca jeneratörlerinin sorunsuz ve optimum verimlilikte sorunsuz çalıştığından emin olmaları gerekir. Bundan sonra, ürettikleri enerjiyi ihtiyaç duyulan her yere -ister iletim hatları yoluyla ister doğrudan evlere ve işyerlerine- iletmeleri gerekecek.

Elektrik gücü arzı makul fiyatlarla güvenilir olmalıdır. Şirketler, yüksek fiyatlar veya kötü hizmet nedeniyle işlerini kaybedemezler. Jeneratörlerin güç sağlarken sorunsuz ve verimli bir şekilde sorunsuz çalışması gerekir. Elektrik verildikten sonra, herkesin evlerinden veya cihazlarından herhangi bir müdahale olmaksızın temiz elektriğe erişebilmesi gerekir. Bu nedenle şirketler, herhangi bir yere güç sağlamadan önce tüm ekipmanlarının iyi çalışır durumda olduğundan emin olmalıdır. Son olarak, insanların en çok ihtiyaç duydukları anda kesintiye uğramamaları için mevcut elektrik kaynaklarını nasıl doğru kullanacaklarını anlamaları gerekir.

Tek bir birim elektrik enerjisi üretmek için ne kadar elektrik gerektiğini kimse bilmiyor. Bazı kaynaklar, geçen yıl Çin'de 6 milyon MJ'den fazla yakıt kullanıldığını öne sürüyor - bu, tüm bir yıl boyunca beş milyondan fazla hanenin ihtiyacına yetecek kadar! Elektrik enerjisi üretiminde ne kadar enerji kullanıldığı düşünüldüğünde, herkes mümkün olduğu kadar verimli enerji üretim yöntemlerinden yararlanmaktadır. Birçok ülke, elektrik üretim yöntemlerinde kullanılan fosil yakıtların yerine rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjiyi desteklemektedir. Bu ülkeler, sürdürülebilir enerji üretim yöntemlerinde şimdiden büyük atılımlar yapıyorlar!

Elektrik, herkes tarafından her gün kullanılan temel bir kaynaktır - ancak bu gücü üretmek, sektöre dahil olan herkesin yararına olan zor bir iştir. Şirketler, müşterilerine temiz elektrik gücü sağlamak için her gün çok çalışmalıdır. Şirketlerin dünya çapında artan elektrik enerjisi talebinden kâr edebilmeleri için insanların mümkün olduğunca enerji tasarrufu yapması da gerekir.